Legionella
Preventie

Regels voor legionellapreventie

Om te voorkomen dat mensen besmet raken met legionella heeft de overheid regels opgesteld. Bijvoorbeeld voor leidingwaterinstallaties in ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Voor natte koeltorens geldt dat ze gemeld moeten worden en dat er een beheersplan moet worden uitgevoerd. Ook in zwembaden moet men een beheersplan uitvoeren om besmetting te voorkomen. En voor evenementen met waterverneveling moet de gemeente toestemming geven.

W&A Loodgieterstechnieken neemt alle formele zaken uit handen.
Van het opstellen van een preventieplan tot periodieke controle ter voorkoming van legionellavorming.

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte.

 

Voorbeelden Risicolocaties

Legionella in zwembaden, sauna’s en whirpools

Zwembaden, sauna’s en whirlpools moeten een risicoanalyse en een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. In de risicoanalyse staat op welke plekken in de waterleiding de legionellabacterie kan groeien. Bedrijven moeten het water op deze plekken elk half jaar op legionella controleren.

Strengere regels voor risicolocaties

Voor een aantal bedrijven en instellingen gelden strenge regels voor legionellapreventie. Bijvoorbeeld voor plaatsen waar veel mensen komen, of waar mensen komen met minder weerstand.

Voorbeelden van deze risicolocaties zijn ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Maar ook voor hotels, campings en truckstops met een openbare douche zijn regels. Dit zijn instellingen waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met legionella.

De eigenaren van deze instellingen moeten maatregelen nemen om legionella te voorkomen. Zij moeten bijvoorbeeld uitzoeken waar de legionellabacteriën kunnen groeien in de waterleiding.

24-uur service

Dag en nacht bereikbaar

Adres

Herenweg 64 (unit 36)
3602 AR, Maarssen

24-uurs servicedienst

Voor urgente storingen kunt u dag en
nacht contact opnemen met
bovenstaand telefoonnummer