Heeft de beschikking over een unieke zuig-spoelcombinatie op een aanhanger.

Het uitgangspunt voor deze combi was het ledigen van vetafscheiders aan de Oudegracht.
Nadat er enkele jaren geleden door de gemeente werd besloten dat, de Oude Gracht gesloten moest zijn voor vrachtauto’s.

Dit omdat de zware auto’s schade aan de gewelven onder de Oudegracht zouden toebrengen.Er is toen besloten om in samen spraak met de Rom in BARNEVELD een zuig-spoelcombinatie op een aanhanger te bouwen.
Deze combi 500/1600 heeft zijn nut voor de vele voorgekomen probleemwerkzaamheden de afgelopen jaren bewezen.

Een kleine opsomming van de mogelijkheden van deze combi 500/1600
1. Het leegzuigen van vetafscheiders op de Oudegracht.( maar ook op alle mogelijke andere plaatsen )
2. Het ontstoppen van allerlei soorten riolering.
3. het leegzuigen en schoonspuiten van hemelwater en/of vuilwaterputten
4. het leegzuigen en doorspuiten van molgoten in parkeergarages.
5. het leegzuigen van straatkolken.
6. het leegzuigen van putten en goten in fietstunnels.

Deze zuigspoelcombi kunnen wij aanbieden tegen een uurtarief exclusief stortkosten,
of tegen dagtarief inclusief stortkosten.

Onze zeer compacte zuig-spoelcombinatie